Adatvédelem

Ki vagyok

A weboldalam címe: http://www.roli-vill.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjthetek és milyen céllal gyűjtöm ezeket

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalaimhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a kapcsolatfelvételi űrlap használatához az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben a Szolgáltató gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait az oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a Szolgáltató, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

– vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve telefonszám
– lakcím, levelezési cím, székhely címe
– elektronikus levélcím
– rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Szolgáltató kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Kapcsolatfelvételi űrlap használata

Önnek lehetősége van felvenni velem a kapcsolatot a honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül annak érdekében, hogy kérdésére választ kapjon.
Kérdés, kérés beküldésekor a kapcsolatfelvételi űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül az űrlap kitöltő IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Kapcsolatfelvétel e-mail címen keresztül

Önnek lehetősége van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található email címen, annak érdekében, hogy kérdésére választ kapjon.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérek Öntől adatokat, hogy felvehessem Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljak.

Kezelt adatok köre

– e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, önkéntesen megadott adatok

Mennyi ideig őrzöm a személyes adatot

Szolgáltató a leveleket, a küldő nevével és címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 60 nap elteltével törli.

Amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele során kérdése, panasza van, az oldalon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a szolgáltatóval.

Kivel osztom meg a felhasználói adatokat

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google Drive, email titkosított és a másik fél szerint nem titkosított, számlázó program szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

Az adatok kezelését a tulajdonos, Busa Péter EV végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik. a tulajdonoson kívül.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Szolgáltató tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
Gmail for business
Google Drive
Google Analytics (adatvédelmi elvei)
Chrome böngésző
Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer Windows 10, Office csomag Microsoft Office 365 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
Microsoft OneDrive